Ngân hàng Saigonbank Huyện Vĩnh Lợi Bạc Liêu

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Vĩnh Lợi.