Ngân hàng Saigonbank Quận 4 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 4.