Ngân hàng Saigonbank Quận 5 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 5.