Ngân hàng Saigonbank Huyện Đông Triều Quảng Ninh

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Đông Triều.