Ngân hàng Saigonbank Thành Phố Hạ Long Quảng Ninh

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Hạ Long.