Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Saigonbank

 • Swift Code:
 • Telex:
 • Địa chỉ trụ sở chính: 2C Phó Đức Chính, Quận 1, TPHCM
 • Số điện thoại: 083 9143 183
 • Số Fax: 083 9143 193
 • Website: www.saigonbank.com.vn
 • Email: webadmin@saigonbank.com.vn
 • Giờ mở cửa Ngân hàng Sài Gòn Công Thương
  Ngày Thứ Sáng Chiều
  Thứ Hai
  Thứ Ba
  Thứ Tư
  Thứ Năm
  Thứ 6
  Thứ Bảy
  Chủ nhật

Chi nhánh ngân hàng Saigonbank tại các tỉnh thành