Ngân hàng Sài Gòn Công Thương

  • Trụ sở chính: 2C Phó Đức Chính, Quận 1, TPHCM
  • Số điện thoại: 083 9143 183
  • Số Fax: 083 9143 193
  • Website: www.saigonbank.com.vn
  • Email: webadmin@saigonbank.com.vn
  • Telex:
  • Swift Code:

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương tại các tỉnh thành